• Hlavní slide

    Online marketing

    SEO, PPC a návrh webu

    Sociální sítě

SEO trendy 300SEO (Search Engine Optimalization) a český překlad „Optimalizace webu pro vyhledávače“ je často vnímán jako aktivita směřující k tomu, aby byl obsah webu „optimální“ pro vyhledávače a tím se objevil na první stránce v Googlu nebo Seznamu. Ve skutečnosti netvoříme obsah primárně pro vyhledávače, ale především pro návštěvníky webu. A několikrát použité slovo „optimalizovat“ bych nahradil tvorbou užitečného a atraktivního obsahu pro návštěvníky internetu a následně webu.

Jak by měl tedy vypadat obsah webu?

Obsah webu byl měl poskytovat užitečné informace návštěvníkům internetu, které jsou relevantní „klíčovému slovu“, které hledají. Tím zároveň plníme podmínku tvorby obsahu pro vyhledávače, protože ty se snaží předkládat co nejvíce relevantní obsah. Je třeba vzít v úvahu, že algoritmy vyhledávačů jsou dnes velmi sofistikované a zdaleka nesledují jen počet klíčových slov v článku, ale umějí posoudit i jeho relevantnost. Důležité jsou i další parametry jako doba strávená na webu, míra okamžitého opuštění webu a další pohyb na webu. To jsou základní parametry z Google Analytics, ale vyhledávač z nich pozná, jak je článek relevantní. Můžete mít vysokou návštěvnost webu, ale pokud klienti stráví na webu 5 vteřin, tak je jasné, že asi není obsah relevantní tomu, co návštěvníci hledají. Naopak, pokud na Váš obsah odkazují i jiné weby, tak to důvěryhodnost významně zvyšuje.

Google používá již několik let metodologii E-A-T

Před pár lety vznikla metodologie Google E-A-T, jsou počáteční písmena slov „Expertise“, „Authoritativeness“ a „Trustworthiness“. Česky „Odbornost", „Autoritativnost" a „Důvěryhodnost". E-A-T také můžeme vnímat jako slovní hříčku, kdy tvůrci webů tvoří „potravu“ pro vyhledávače. Je to však především přístup, který uplatňuje společnost Google ve svém vyhledávacím algoritmu. Je to reakce na skutečnost, že internet je zahlcen neužitečným a někdy i podvodným obsahem. Google se se snaží podle určitých hledisek identifikovat důvěryhodné, odborné a užitečné weby a ty upřednostnit před těmi ostatními. Jsou to tedy slova, která byste měli mít na paměti při tvorby webu. Když Váš obsah ocení návštěvníci webu, tak ho ocení i vyhledávače. Obrácená strategie moc fungovat nebude …

Jak tedy na obsah webu?

Zjednodušeně řečeno, respektovat výše uvedená pravidla. Ve skutečnosti psát obsah s motivací něco sdělit, nějak pomoci a zaujmout. Většina obsahu se tvoří s cílem získat byznys, ten ovšem nezískáte marketingovým článkem, který bude vychvalovat Vaše služby a produkty, ale tím, že návštěvníkům internetu poradíte, poskytnete užitečné informace, které je přesvědčí, že svému byznysu rozumíte a ještě jste ochotni se o svoje znalosti podělit. Pokud Váš web bude zahrnovat obsah z konferencí a přednášky odborníků z Vaší oblasti, tak to opět Google zohlední jako relevantní obsah. Příklad může být Google Update z 1. 8. 2018, který je nazýván Google Medic Update, který ovlivnil rozložení pozic webů zaměřených především na sektor zdravotnictví a jeho cílem bylo upřednostnit weby, poskytující rady pacientům, před komerčními weby, které se snaží něco prodat.

Zaměřením na skutečně relevantní obsah a jeho užitečnost získáte mnohem více, než tvorbou článku s vysokým obsahem klíčových slov a tím nechci říct, že Váš článek by klíčová slova neměl obsahovat, jen už nejsou tak „klíčová“, jak si leckdo myslí 😊

Joomla templates by a4joomla