• Hlavní slide

    Online marketing

    SEO, PPC a návrh webu

    Sociální sítě

Mám zkušenost, že v segmentu B2B firmy často hledají model, který jim umožní s omezeným marketingovým budgetem zvýšit obrat a povědomost o značce, nabízených produktech a službách. Přitom si většinou uvědomují fakt, že v segmentu B2B nejsou zákazníci tak snadno ovlivnitelní reklamou a PR aktivitami jako zákazníci v segmentu rychloobrátkového zboží.

Roli zde hraje celá řada dalších faktorů, jako jsou dlouhodobé firemní plány investic, schvalování investičního rozhodnutí v korporaci či dlouhodobé plánování budgetu apod. To vše má vliv na to, zda firma zákazníka získá nebo nikoliv. Z hlediska reklamních aktivit má proto význam dlouhodobé a trvalé působení na potencionální zákazníky s přiměřenou výší vložených prostředků do marketingu a PR.

Rozumnou cestou je v tomto případě maximalizace efektu vložených prostředků do PR a marketingu a to formou synergie tiskových médií, odborných serverů, diskuzních fór a sociálních sítí. Zvolené téma lze komunikovat i formou krátkého videa. Komunikované téma se přitom nesmí šířit pouze prostým kopírováním stejného textu, ale vždy se přizpůsobuje konkrétnímu použití a cílové skupině, na kterou má působit. Tento přístup umožňuje nejen oslovit potencionální zákazníky z několika stran, ale i neformální cestou a s minimálními náklady. Důležitým efektem je i zvýšení návštěvnosti firemních webových stránek a podpoření účinnosti aktuálně probíhajících kampaní.

Joomla templates by a4joomla