• Hlavní slide

    Online marketing

    SEO, PPC a návrh webu

    Sociální sítě

seo 1 400SEO (Search Engine Optimalization) znamená optimalizaci webu pro vyhledávače. To svádí často k tomu, že klienti požadují obtimalizovat web na nejdůležitejší klíčová slova především pro vyhledávače. Web je ovšem určen primárně pro návštěvníky, kteří na web přicházejí s určitým úmyslem. Pokud navštívená stránka splní jejich očekávání , tak na ni setrvají, popřípadě pokračují v návštěvě dalších stránek webu. Je-li text stránky nerelevantní a neobsahuje pro návštěvníka užitečné informace, tak ihned odchází. To se následně projeví i negativně v rámci SEO u vyhledávačů ...

Cílem tvůrců vyhledávačů je nabízet při vyhledávání návštěvníkům kvalitní a relevantní obsah. Vyhledávače proto fungují podobně jako návštěvníci webu, tzn., že pokud v rámci SEO vytvoříte stránku, která bude plná klíčových slov, ale nikdo ji nebude číst, tak požadovaného efektu nedocílíte. Samozřejmě, že stránka musí klíčová slova obsahovat, aby na ně mohl vyhledávač reagovat, ale zároveň musí být hodnotná pro návštěvníky, aby měla dostatečnou čtenost a dobu, kterou na ni návštěvník webu stráví. Pokud se jedná o skutečně kvalitní obsah, tak potom ho budou i někteří návštěvníci sdílet dále na jiných webech nebo v sociálních sítích, což je pro SEO ideální případ.
 
SEO není jednorázová činnost
Udržet web na horních pozicích ve vyhledávání je mravenčí a dlouhodobá činnost. Pokud se Vám na začátku podaří docílit požadovaného výsledku a jste spokojeni, tak to není bohužel na vždy vyřešeno. Jednak tvůrci vyhledávacích algoritmů stále mění svůj kód a tak se i mění nejrůznější kritéria a pak samozřejmě, ani Vaše konkurence nespí a snaží se dostat ve výsledcích výše a tím i před Vás.
 
Co jsou klíčové parametry pro SEO?
Vyhledávače obsahují velké množství kritérií, podle kterých řadí své výsledky. Je celkem logické, že tyto kritéria velmi pečlivě tají. Na druhou stranu se dá, na základě zkušeností a pratickými kroky odvodit, jak algoritmus funguje nebo se v něm změnilo.
Mezi základní kritéria patří správně postavena technická stránka webu, tedy ošetřeny všechny stavy, které mohou nastat (nesmí se objevit například chyba 404 - stránka nenalezena). Web musí obsahovat sitemapu a stránky musí mít vyplněnou položku Title. Můžete věnovat chvíli i vyplnění metadat, i když v dnešní době je jejich role už podřadná a vyhledávače metadata spíše ignorují. Před lety byly metadata pro vyhledávače velmi důležité a řada lidí je dodnes přeceňuje, podobně jako klíčové slovo přímo v doméně. Doména je důležitá hlavně pro návštěvníky webu, aby se dobře pamatovala a snadno psala. Ideální je doména s menším počtem znaků, protože snižuje riziko chybného zadání.
 
Při vyběru domény je vhodné myslet také na to, aby se snadno sdělovala do telefonu, bez rizika, že bude špatně napsána.
 
Mezi další parametry náleží rychlost načítání stránek webu. Vyhledávače opět fungují podobně jako návštěvník a ten web, který se pomalu načítá opouští. Dále je třeba myslet na zpětné odkazy. Dříve existovaly servery - katalogy, kam se web zaregistroval a dale se takto získat velké množství zpětných odkazů. Tyto již vyhledávače dnes ignorují. Takže cenu mají pouze relevantní zpětné odkazy ze seriózních webu a zpětné odkazy, které někdo využije na návštěvu Vašeho webu. Když mluvíme o odkazech, tak je dobré zmínit i vnitřní prolinkování webu, kdy z jedné stránky odkazujete na druhou.
 
Základem úspěšného webu je pochopitelně kvalitní obsah, obsahující správně zvolená klíčová slova. Frekvence a množství klíčových slov na stránce by mělo být rovněž úměrné rozsahu textu. 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla