Marketingové poradenství a PR aktivity

Svým zákazníkům poskytuji komplexní marketingovou a PR podporu obchodních aktivit, které zahrnují zejména tyto aktivity:


  • Marketingová strategie
  • Generování leadů z online kanálů, telemarketingových aktivit a marketingových kampaní
  • Komunikace a PR
  • Formulace odborných článků a případových studií
  • SEO optimalizace a reklama PPC (Pay Per Click)
  • Video prezentace
  • Prezentace v sociálních sítích
  • Tvorba obsahu webových stránek
  • Komplexní vytváření webových prezentací a microsites na platformě DRUPAL
  • Organizace seminářů, konferencí a firemních setkání

Veškeré marketingové aktivity, tedy kampaně, články, případové studie, online reklama a příspěvky v sociálních sítích jsou řízeny tak, aby fungovaly jako jeden, synergický celek, v souladu se stanovenou marketingovou strategií. Součástí každé aktivity jsou příslušné metriky, které umožní posoudit jejich úspěšnost.